2016-03-27 11:58 #0 av: Leffe

Onsdagen den 6 april flyttar pendelbåt linje 82 (Djurgårdsfärjan) från sin gamla angöringsplats vid Slussen till ny angöringsplats vid Skeppsbrons kaj.

SL